(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
  بسته
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو
  قیمت : 480,000 تومان
  398,400 تومان
  این بسته شامل 2 جلد کتاب گل پلاس(تیزهوشان) جامع و ریاضی هفتم می‌باشد.

  این مجموعه شامل دو کتاب گل پلاس(تیزهوشان) ریاضی و جامع هفتم مباشد که در زیر به ویژگی های این کتاب اشاره خواهیم کرد: 

  هدف این کتاب آماده سازی دانش آزمون برای موفقیت در آزمون های ورودی  مدارس خاص بوده، و یکی از معتبرترین کتابهای آموزشی برای آمادگی آزمون های ورودی مدارس خاص می باشد.

  کتاب جامع شامل کلیه دروس مورد نیاز برای آزمون های ورودی مدارس خاص می باشد که این دروس عبارتند از:

  فارسی، عربی، زبان انگلیسی، علوم تجربی، ریاضی، پیام های آسمان و قرآن، مطالعات اجتماعی 

  لازم به ذکر است که کتاب گل پلاس ریاضی به صورت تخصصی این درس را در بر گرفته است.

  برای موفقیت قطعی شما این کتاب در هشت گام طراحی شده است که یکی از اثر بخش ترین و کارآمد ترین روشهای آموزشی و یادگیری می باشد.

  این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:

  گام اول: سنجش آغازین
  چنانچه برای موضوع آموزشی جدید، نیاز به دانسته های سال قبل باشد در این گام نکات مورد نیاز از سال قبل یادآوری شده است.

  گام دوم : معرفی مرحله آزمون
  در این گام (بخش) به منظور آمادگی و مطالعه هدفمند، موضوعات و اهداف آموزشی و بودجه بندی هر درس برای آزمون مشخص شده است.

  گام سوم: پیش آزمون
  بعلت محتوای زیاد در هر مرحله آزمون و به منظور مرور سریع مطالب مورد نیاز، در این بخش کلیه مطالب مربوط به بودجه بندی هر آزمون، در قالب انواع سوال(چند گزینه ای، کوتاه پاسخ، جای خالی و درست و نادرست)، طراحی شده است.

  گام چهارم: بسته های آزمون
  با توجه به میزان یادگیری هر دانش اموز در جهت کسب تسلط بر مطالب آموزشی، سه نوع بسته آزمون به منظور تعمیق و تثبیت بیشتر مطالب طراحی شده است. قابل ذکر است با امتیازی که دانش آموز در هر بسته آزمون کسب می کند مسیر و فرایند آموزشی خاصی را برای رسیدن به حد تسلط باید طی کند. که دستورالعمل آن تحت عنوان نقشه راه در کتاب ارائه شده است.

  گام پنجم: زمون پایانی
  در این بخش پس از کسب تسلط دانش آموز در بسته های آزمون هر درس، به منظور آگاهی از نقاط ضعف بر جامانده دانش آموزان جهت کسب تسلط این آزمون طراحی شده است. سوالات این آزمون همان زیر موضوعات مربوط به بسته های آزمون می باشد.

  گام ششم: ترمیم نقاط ضعف
  بعد از شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان در مرحله قبل، هر دانش آموز با توجه به نقاط ضعف شناسایی شده به معلم خود رجوع کرده و سوالاتی متناسب با زیر موضوعات دارای ضعف دریافت کرده و در این زیر موضوعات به تسلط می رسد.

  گام هفتم: آزمون غنی سازی
  هر ساله در آزمون های تیزهوشان و هم چنین آزمون های ورودی مدارس خاص، چند سوال چالشی طراحی می شود. به منظور حفظ روند آموزشی  کتاب و آشنایی و آمادگی بیشتر دانش آموزان با حل این تیپ سئوالات که از درجه دشواری بالای برخوردار است. این بخش را به صورت جداگانه تحت عنوان آزمون غنی سازی در کتاب قرار داده ایم.

  گام هشتم: آزمون تجمیعی
  تا این مرحله دانش آموز درهر مبحث به طور مستقل به تسلط رسیده است، اما مهم مسلط بودن در سوالات ترکیبی و مباحث مختلفی که در کنار هم اجزای یک سوال را تشکیل می دهند می باشد. به همین منظور در پایان کتاب به سنجش تسلط تجمیعی دانش آموزان پرداخته شده است.
  از نقاط تمایز و برتر این کتاب، نسبت به سایر منابع آموزشی دیگر شناسنامه دار بودن سوالات می باشد. یعنی زیر موضوع هر سوال و درجه دشواری، ارتباط هر سوال با سوال دیگر و پاسخ ها به صورت کلیدی و تشریحی در کتاب گنجانده شده است.

  این مجموعه شامل دو کتاب گل پلاس(تیزهوشان) ریاضی و جامع هفتم مباشد که در زیر به ویژگی های این کتاب اشاره خواهیم کرد: 

  هدف این کتاب آماده سازی دانش آزمون برای موفقیت در آزمون های ورودی  مدارس خاص بوده، و یکی از معتبرترین کتابهای آموزشی برای آمادگی آزمون های ورودی مدارس خاص می باشد.

  کتاب جامع شامل کلیه دروس مورد نیاز برای آزمون های ورودی مدارس خاص می باشد که این دروس عبارتند از:

  فارسی، عربی، زبان انگلیسی، علوم تجربی، ریاضی، پیام های آسمان و قرآن، مطالعات اجتماعی 

  لازم به ذکر است که کتاب گل پلاس ریاضی به صورت تخصصی این درس را در بر گرفته است.

  برای موفقیت قطعی شما این کتاب در هشت گام طراحی شده است که یکی از اثر بخش ترین و کارآمد ترین روشهای آموزشی و یادگیری می باشد.

  این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:

  گام اول: سنجش آغازین
  چنانچه برای موضوع آموزشی جدید، نیاز به دانسته های سال قبل باشد در این گام نکات مورد نیاز از سال قبل یادآوری شده است.

  گام دوم : معرفی مرحله آزمون
  در این گام (بخش) به منظور آمادگی و مطالعه هدفمند، موضوعات و اهداف آموزشی و بودجه بندی هر درس برای آزمون مشخص شده است.

  گام سوم: پیش آزمون
  بعلت محتوای زیاد در هر مرحله آزمون و به منظور مرور سریع مطالب مورد نیاز، در این بخش کلیه مطالب مربوط به بودجه بندی هر آزمون، در قالب انواع سوال(چند گزینه ای، کوتاه پاسخ، جای خالی و درست و نادرست)، طراحی شده است.

  گام چهارم: بسته های آزمون
  با توجه به میزان یادگیری هر دانش اموز در جهت کسب تسلط بر مطالب آموزشی، سه نوع بسته آزمون به منظور تعمیق و تثبیت بیشتر مطالب طراحی شده است. قابل ذکر است با امتیازی که دانش آموز در هر بسته آزمون کسب می کند مسیر و فرایند آموزشی خاصی را برای رسیدن به حد تسلط باید طی کند. که دستورالعمل آن تحت عنوان نقشه راه در کتاب ارائه شده است.

  گام پنجم: زمون پایانی
  در این بخش پس از کسب تسلط دانش آموز در بسته های آزمون هر درس، به منظور آگاهی از نقاط ضعف بر جامانده دانش آموزان جهت کسب تسلط این آزمون طراحی شده است. سوالات این آزمون همان زیر موضوعات مربوط به بسته های آزمون می باشد.

  گام ششم: ترمیم نقاط ضعف
  بعد از شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان در مرحله قبل، هر دانش آموز با توجه به نقاط ضعف شناسایی شده به معلم خود رجوع کرده و سوالاتی متناسب با زیر موضوعات دارای ضعف دریافت کرده و در این زیر موضوعات به تسلط می رسد.

  گام هفتم: آزمون غنی سازی
  هر ساله در آزمون های تیزهوشان و هم چنین آزمون های ورودی مدارس خاص، چند سوال چالشی طراحی می شود. به منظور حفظ روند آموزشی  کتاب و آشنایی و آمادگی بیشتر دانش آموزان با حل این تیپ سئوالات که از درجه دشواری بالای برخوردار است. این بخش را به صورت جداگانه تحت عنوان آزمون غنی سازی در کتاب قرار داده ایم.

  گام هشتم: آزمون تجمیعی
  تا این مرحله دانش آموز درهر مبحث به طور مستقل به تسلط رسیده است، اما مهم مسلط بودن در سوالات ترکیبی و مباحث مختلفی که در کنار هم اجزای یک سوال را تشکیل می دهند می باشد. به همین منظور در پایان کتاب به سنجش تسلط تجمیعی دانش آموزان پرداخته شده است.
  از نقاط تمایز و برتر این کتاب، نسبت به سایر منابع آموزشی دیگر شناسنامه دار بودن سوالات می باشد. یعنی زیر موضوع هر سوال و درجه دشواری، ارتباط هر سوال با سوال دیگر و پاسخ ها به صورت کلیدی و تشریحی در کتاب گنجانده شده است.

  مشخصات محصولات
  نوع محصول بسته گل پلاس
  ابعاد کتاب رحلی