مشخصات محصولات
وزن 220 گرم
نوع محصول ارزشیابی توصیفی